Ochrona wody

Przyszłość, to w 90% woda.

DORADZTWO

Pomagamy zidentyfikować problemy, czasem to co wydaje się oczywiste wcale takim nie jest. Przyroda, ekosystemy nie działają na zasadzie zero – jedynkowej tak jak na przykład mechanizm zegarka, to skomplikowane struktury, gdzie każdy element zależy od wielu innych.

OPRACOWANIA

Opracowujemy pełne studium wykonalności, czyli analizę stanu aktualnego. Wskazujemy drogi rozwiązania zidentyfikowanych problemów wraz z ich konsekwencjami ekologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi.

PROJEKT TECHNICZNY

Opracowujemy projekty techniczno – wykonawcze, uzyskujemy niezbędne dla inwestycji pozwolenie i zgody, pomagamy w uzyskaniu dofinansowania, nadzorujemy inwestycję i następnie eksploatację wybudowanych instalacji.

M O T T O

Żyjemy dzięki temu, że mamy środowisko, które nam na to pozwala, dlatego musimy o nie dbać bo tak naprawdę nie mamy nic więcej.

Naszym celem jest i będzie zawsze człowiek i jego potrzeby, realizujemy ten cel poprzez ochronę i racjonalne wykorzystanie miejsca gdzie żyjemy – naszego środowiska.

Czym się zajmujemy ?

Doradzamy, pomagamy w analizie potrzeb naszych klientów, w znalezieniu sposobu optymalnego ich zaspokojenia.

EKOLOGIA

Posiadamy wiedzę z dziedziny ekologii, ale ekologii rozumianej jako nauka a nie ideologia

EKONOMIA

Uwzględniamy koszty środowiskowe i społeczne proponowanych rozwiązań

TECHNOLOGIA

szukamy technologii jak najprostszych, wzorowanych na naturalnych procesach zachodzących w ekosystemach

ENERGOCHŁONNOŚĆ

Dbamy aby nasze rozwiązania były jak najmniej energochłonne

Jeśli masz pytania, śmiało …

BLOG

Ekohydrologiczne podstawy adaptacji rolnictwa i gospodarki wodnej do zmian klimatycznych

Dotychczasowa gospodarka środowiskiem w tym wodą  wywodzi się z filozofii gospodarki linearnej kierującej się zasadą – pobrać – użyć – wyrzucić. Całe środowisko zostało podporządkowane funkcjom gospodarczym, nastąpiły spowodowane tym[…]

Read more

Polityka ekologiczna a strategie firm – artykuł opublikowany w nr 1 czasopisma “Ekologia Przemysłowa”

Ekologia jest jednym ze słów, które zrobiło w ostatnich czasach oszałamiającą karierę. Wszytko może być ekologiczne od hamburgera po politykę państwa. Jednak co tak naprawdę rozumiemy pod tym pojęciem, co[…]

Read more

Zarządzanie zlewnią zgodnie z zasadami gospodarki biocyrkularnej

Woda jest jednym z podstawowych czynników warunkujących życie na naszej planecie, stwierdzenie to jest truizmem, jednak może właśnie dlatego nie zastanawiamy się na co dzień jak bardzo woda wpływa na[…]

Read more