Start

Tanie inwestycje gmin w oczyszczalnie przydomowe – sukces czy porażka?

Nasza firma Greecon sp z o.o. ma spore doświadczenie w projektowaniu, nadzorze nad budową i rozliczaniu inwestycji w przydomowe oczyszczalnie ścieków budowane przez gminy.

Możemy zatem pokusić się o podsumowania naszej wiedzy na ten temat i próbę odpowiedzi na tytułowe pytanie. Generalnie niestety skłaniam się do opinii, że wynikający z ustawy o zamówieniach publicznych wymóg wyboru najtańszego oferenta jest delikatnie mówiąc chybionym pomysłem. Ustawodawca założył istnienie rynku utopijnego, gdzie wszyscy dążą do dobra powszechnego i nie chodzi im o nic innego jak tylko o rzetelne wykonanie inwestycji.

 

Czytaj więcej: Tanie inwestycje gmin w oczyszczalnie przydomowe – sukces czy porażka?

Nabór wniosków do poddziałania 5.2.1

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w najbliższym czasie ogłosi nabór wniosków do Poddziałania 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Dofinansowanie będzie można otrzymać między innymi na następujące typy projektów:

Czytaj więcej: Nabór wniosków do poddziałania 5.2.1

Konkurs Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,
Spółka konsultingowo-szkoleniowa Greecon Sp. z o.o., z siedzibą w Łasku ul. Brzeźna 5, adres do korespondencji 98-100 Łask, ul. Warszawska 16 B, zaprasza do współpracy w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako operator programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego „w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym na projekty realizowane przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego przy udziale przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub organizacji przedsiębiorców.

Czytaj więcej: Konkurs Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Współpraca z Gminą Domaniewice

W dniu 30.08.2012 r. Spółka Greecon podpisała umowę z Gmina Domaniewice na wykonanie „Aktualizacji koncepcji funkcjonalno-przestrzennej odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Domaniewice”.

Gmina posiada opracowanie pn. „Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Domaniewice” wykonane w 2007 r.

W celu aktualizacji niniejszego dokumentu Spółka Greecon wykonała:

  • optymalizację długości kanałów grawitacyjnych i tłocznych,
  • kalkulację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • analizę efektywności ekonomicznej planowanej kanalizacji zbiorczej w porównaniu z budową POŚ,
  • plan sytuacyjny wariantu rekomendowanego,
  • aktualizację rozwiązań technicznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

Współpraca z Miastem Rydułtowy

Z przyjemnością informujemy, że Spółka Greecon podjęła współpracę z Miastem Rydułtowy powiat wodzisławski, województwo śląskie, w zakresie Wykonanie badań geotechnicznych gruntu na potrzeby budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków”.
Zadanie to realizowane jest w ramach umowy podpisanej w dniu 27.11.2012 r. na skutek wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego.
Ponadto Gmina planuje wystąpić o środki na realizacje inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z NFOŚiGW.

Czytaj więcej: Współpraca z Miastem Rydułtowy

Kalendarz przedsiębiorcy - styczeń 2013

 31.01.2013 r. Ostateczny termin złożenia półrocznego sprawozdania z korzystania ze środowiska.

31.01.2013 r. Ostateczny termin uiszczenia przez podmioty korzystające ze środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska za okres od 1 lipca do 31 grudnia za:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • pobór wód,
  • składowanie odpadów.

Czytaj więcej: Kalendarz przedsiębiorcy - styczeń 2013

Gmina Lubochnia - spotkanie z mieszkańcami sołectw Tarnowska Wola i Dębniak

13 września 2012 roku w świetlicy na terenie miejscowości Tarnowska Wola odbyła się spotkanie przedstawicieli naszej spółki z mieszkańcami sołectw Tarnowska Wola i Dębniak (gmina Lubochnia). Kilkudziesięciu mieszkańców wymienianych miejscowości miało okazję zapoznać się z następującą problematyką:

Czytaj więcej: Gmina Lubochnia - spotkanie z mieszkańcami sołectw Tarnowska Wola i Dębniak