Łódź na wodzie

Przyszłość, to w 90% woda.

Łódź na wodzie

Miasto to nie tylko kamienice, to również przestrzeń publiczna, miejsce gdzie ludzie przebywają bawią się odpoczywają. Ważną częścią tej przestrzeni jest zieleń a mówiąc fachowo środowisko przyrodnicze w tym woda.

Wiele zrobiono w Łodzi w zakresie przebudowy przestrzeni publicznej, ale nadal projekty te są zbyt techniczne, woonerfy  czy otoczenie Dworca Fabrycznego to nadal beton i kamień z odrobiną smętnej zieleni.

Łódź zapomniała o wodzie, o swoich rzekach, a przecież nazwa zobowiązuje, Łódź musi pływać a nie być zakotwiczona na betonie. Zrobienie kilku podglądów na kanały płynące pod ziemią i filmiku na Youtube, pokazującego gdzie kiedyś były rzeki jest karykaturą strategii wykorzystania środowiska.

Co można zaproponować? Strategię zrównoważonego rozwoju miasta z wykorzystaniem jego atutu tj. wody i terenów zielonych. Czyli konkretnie:

 1. Rewitalizację wszystkich odkrytych akwenów wodnych do stanu takiego aby mogły służyć mieszkańcom do wypoczynku i rekreacji, bo parki, skwery, to nie tylko alejki, ławeczki i oświetlenie, to przede wszystkim zieleń i czysta woda. Przykładem może być rewitalizacja rzeki Sokołówki ( co prawda nie doprowadzona do końca) wykonana przez naszych naukowców z funduszy programu Life, to jest rozwiązanie, które pokazuje nam kierunek w jakim należy podążać.
 2. Doprowadzanie kilku wybranych dużych akwenów do stanu kąpielisk miejskich.
 3. Rozwiązanie problemu powodzi po opadach,” odbetonowanie” miasta, niech Łódź kojarzy się nam z jachtem śmiało sunącym po falach a nie z łodzią podwodną. W każdym parku, skwerku, miejscu zielonym powinien być lokalny system odprowadzenia wód opadowych do gruntu, pozwoliłby to na uniknięcie podtopień po ulewach i poprawiłoby miejski mikroklimat i stan wód podziemnych.
 4. „ Wyciągniecie” wody na powierzchnię, wszędzie tam gdzie to możliwe wkomponowanie w przestrzeń publiczną wody – skwery, parki, czy nawet duże centra handlowe. Wody nie tylko w postaci fontann, ale też mniejszych, czy większych oczek wodnych i stawów.
 5. Zadbanie o pozostałe elementy środowiska, przemyślane zagospodarowanie parków, Ogrodu Botanicznego, Lasu Łagiewnickiego tak aby służyły one mieszkańcom zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Łódzcy naukowcy posiadają wiedzę i technologie pozwalające te plany zrealizować.   Jednym z największych problemów XXI wieku jest problem dostępu do czystej wody. Łódź mogłaby  stać się liderem technologii ochrony, oczyszczania i rewitalizacji wody w kraju i świecie. Obok, czy równolegle z nano i biotechnologiami moglibyśmy rozwijać  ekohydrologię.

Jak to zrobić od strony technicznej?

 1. Opracować strategię gospodarowania wodą w mieście i na podstawie tej strategii opracować studium wykonalności projektu (z wariantami, analizą ekonomiczną, analiza technologiczną, społeczną i oceną ryzyka każdego wariantu).
 2. Wykonanie projektów techniczno – wykonawczych każdego projektu, oraz zapewnienie finansowania.
 3. Wykonanie inwestycji i ich stała ewaluacja, czyli wprowadzanie na bieżąco poprawek i ulepszeń.

Istotne jest aby z opracowań i dyskusji wynikały konkrety, czyli konkretne projekty ( techniczno – wykonawcze) z jasno określonym budżetem i źródłami finansowania oraz oceną kosztów eksploatacyjnych i również ze wskazaniem jak to finansować. W Łodzi była już cała masa strategii, planów horyzontalnych, etc., i jak widać nie za wiele z nich wynikło.

W cały projekt powinny być włączone instytucje naukowe takie jak PŁ, UŁ i Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii  PAN.

autor: Juliusz Sumorok

Jedna odpowiedź

 1. Komentator WordPress napisał(a):

  Cześć, to jest komentarz.
  Aby zapoznać się z moderowaniem, edycją i usuwaniem komentarzy, należy odwiedzić ekran Komentarze w kokpicie.
  Awatary komentujących pochodzą z Gravatara.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *