Blog

Przyszłość, to w 90% woda.

Ekohydrologiczne podstawy adaptacji rolnictwa i gospodarki wodnej do zmian klimatycznych

Dotychczasowa gospodarka środowiskiem w tym wodą  wywodzi się z filozofii gospodarki linearnej kierującej się zasadą – pobrać – użyć – wyrzucić. Całe środowisko zostało podporządkowane funkcjom gospodarczym, nastąpiły spowodowane tym drastyczne zmiany w ekosystemach i krajobrazie. Stan środowiska w tym wód powierzchniowych w Polsce i na świecie ulega stałemu pogorszeniu. Opinię tą potwierdza min. Światowy…
Przeczytaj więcej

Polityka ekologiczna a strategie firm – artykuł opublikowany w nr 1 czasopisma “Ekologia Przemysłowa”

Ekologia jest jednym ze słów, które zrobiło w ostatnich czasach oszałamiającą karierę. Wszytko może być ekologiczne od hamburgera po politykę państwa. Jednak co tak naprawdę rozumiemy pod tym pojęciem, co tak naprawdę oznacza przymiotnik ekologiczny? Definicja ekologii Definicja ekologii jest precyzyjna i dość wąska, jest to jedna z dziedzin nauk przyrodniczych zajmująca się zależnościami pomiędzy…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie zlewnią zgodnie z zasadami gospodarki biocyrkularnej

Woda jest jednym z podstawowych czynników warunkujących życie na naszej planecie, stwierdzenie to jest truizmem, jednak może właśnie dlatego nie zastanawiamy się na co dzień jak bardzo woda wpływa na gospodarkę i na nasze życie. Woda cyrkuluje w środowisku wg. prostego schematu, wody opadowe spływają po powierzchni ziemi łącząc się w coraz większe cieki, ostatecznie…
Przeczytaj więcej

Wody opadowe – co z nimi robić?

Z rozwojem miast i przemianami urbanistycznymi wiążą się również zjawiska niekorzystne. Jednym z nich jest zastąpienie dużej części naturalnych obszarów terenami o pokryciu nieprzepuszczającym.  W Polsce co roku przybywa około 200 km2  powierzchni utwardzonych. Zwiększa to  drastycznie spływ powierzchniowy wód opadowych. Deszcze nawalne  przyczyniają się do powstawania lokalnych zjawisk powodziowych: podtopień ulic, wiaduktów, wszystkich miejsc…
Przeczytaj więcej

Łódź na wodzie

Miasto to nie tylko kamienice, to również przestrzeń publiczna, miejsce gdzie ludzie przebywają bawią się odpoczywają. Ważną częścią tej przestrzeni jest zieleń a mówiąc fachowo środowisko przyrodnicze w tym woda. Wiele zrobiono w Łodzi w zakresie przebudowy przestrzeni publicznej, ale nadal projekty te są zbyt techniczne, woonerfy  czy otoczenie Dworca Fabrycznego to nadal beton i…
Przeczytaj więcej