Oferta

Przyszłość, to w 90% woda.

Co oferujemy?

 

Wszystko co jest związane z gospodarką wodami powierzchniowymi min.:

  • Innowacyjne oczyszczalnie ścieków z aktywnymi złożami biotechnologicznymi mogące mieć zastosowanie jako oczyszczalnie przydomowe dla  hoteli, restauracji, ośrodków turystycznych.
  • Filtry doczyszczające oczyszczone ścieki z azotu i fosforu z oczyszczalni komunalnych lub przemysłowych i przeciwdziałające skutkom awarii takich oczyszczalni.
  • Systemy oczyszczania bazujące na aktywnych filtrach biotechnologicznych usuwające zanieczyszczenia w tym azot i fosfor bezpośrednio z wód płynących np. ze strumieni, rowów melioracyjnych, itp.
  • System ochrony przed zanieczyszczeniami i rewitalizacji zbiorników wodnych zanieczyszczonych i zagrożonych eutrofizacją.
  • System zarządzania zlewniami przeciwdziałający powodziom, suszy i eutrofizacji.

Współpracujemy z Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii UNESCO.

Naszą zasadą jest kompleksowa obsługa klientów, czyli od pomysłu, poprzez jego analizę ( Studium Wykonalności), projekty niezbędne do uzyskania zgód i pozwoleń wymaganych prawem, pomoc przy uzyskaniu dofinansowania, nadzór nad wykonaniem inwestycji, nadzór nad serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.