Firma

Przyszłość, to w 90% woda.

Firma Greecon Sp. z o.o. powstała w 2010 roku. Na początku swej działalności zajmowała się doradztwem i projektowaniem w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska oraz w uzyskiwaniu przez inwestorów dofinansowania z środków UE.

Współpracowaliśmy z jednostkami samorządu terytorialnego i firmami w tworzeniu różnych dokumentów takich jak Strategie Ochrony Środowiska, Strategie Gospodarki Wodno – Ściekowej, Programy Usuwania Azbestu, projektowaliśmy oczyszczalnie  przydomowe, itp.

Dzięki uzyskanemu doświadczeniu wiedzieliśmy jakie są potrzeby rynku i jakich rozwiązań oczekują nasi klienci. Ta wiedza była impulsem do poszukiwania nowych rozwiązań. Nawiązaliśmy współpracę z instytucjami naukowymi, min. Europejskim  Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN działającym pod auspicjami UNESCO.

Dzięki tej współpracy i zdobytej wiedzy z zakresu Ekohydrologii  wiemy jak skutecznie i zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju gospodarować wodami w zlewniach

We współpracy z ERCE i firmą Zielone Oczyszczalnie opracowaliśmy całą rodzinę nowych produktów – filtrów biotechnologicznych o szerokim wachlarzu zastosowań.   Pozwoliło to nam na opracowanie skutecznych procedur ochrony wody. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom opracowanym przez ERCE oraz naszym autorskim rozwiązaniom możemy przystępować do realizacji projektów ochrony  zlewni rzek, rewitalizacji jezior i zbiorników zaporowych.

Zespół pracowników i współpracowników Greecon sp z o.o. składa się z doświadczonych osób z dużym stażem zawodowym w różnych dziedzinach związanych z ochroną środowiska i ochroną wody.

 

Czym się zajmujemy ?

 

Jednym z wyzwań XXI wieku jest ochrona środowiska przyrodniczego. Tymi właśnie zagadnieniami zajmuje się nasza firma. Szczególne miejsce poświęcamy racjonalnej gospodarce wodnej. Chcemy aby nasze działania były przede wszystkim skuteczne, analizując problemy i szukając rozwiązań kierujemy się kilkoma generalnymi zasadami:

  • wiedzą z dziedziny ekologii, ale ekologii rozumianej jako nauka a nie ideologia,
  • szeroko rozumianymi aspektami ekonomicznymi, uwzględniającymi koszty środowiskowe i społeczne proponowanych rozwiązań,
  • szukamy technologii jak najprostszych, wzorowanych na naturalnych procesach zachodzących w ekosystemach,
  • dbamy aby nasze rozwiązania były jak najmniej energochłonne.

Doradzamy, pomagamy w analizie potrzeb naszych klientów, w znalezieniu sposobu optymalnego ich zaspokojenia.

Naszym celem jest i będzie zawsze człowiek i jego potrzeby, realizujemy ten cel poprzez ochronę i racjonalne wykorzystanie miejsca gdzie żyjemy – naszego środowiska.